ЕЦП


Порядок отримання КЕП

627

Послуги кваліфікованого електронного підпису надаються відповідно до укладеного договору після сплати рахунку та перевірки комплекту необхідних документів. До послуг КЕП відносяться генерація сертифікатів, їх обслуговування, блокування та скасування.

Договір про надання послуг ЕЦП

Укласти договір про надання послуг КЕП можна, підписавши Картку приєднання до договору або ж два екземпляри договору. Послуги КЕП платні, замовити рахунок можна у нас на сайті. Термін дії сертифікатів відповідно до чинного законодавства може складати максимум 2 роки. При зміні інформації, що зазначена у сертифікаті (наприклад, назва, юридична адреса, прізвище і т.п.) передбачена перевидача сертифікатів для актуалізації даних.

Документи для сертифікатів КЕП

Для отримання кваліфікованого електронного підпису обов'язково подається комплект паперових документів, серед яких копії документів підписувачів та сформовані в програмі електронної звітності (наприклад, Медок) заявки на сертифікати. Нижче детально зазначимо, яка інформація з яких копій береться, щоб  процедура отримання сертифікатів КЕП стала зрозумілою.
Отже, перелік копій документів та інформація, яку вони підтверджують:
  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з ЄДР, або витягу з ЄДР - повна назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса.
  2. Копія другої сторінки статуту або положення - при наявності та використанні в сертифікаті скороченої назви, що зазначена в статуті або положенні.
  3. Копія всього статуту - для підтвердження підпису керівника, якщо підпис відрізняється від останнього у паспорті.
  4. Копія паспорту (1-6 сторінки) або документу, що його замінює - прізвище, ім'я, по-батькові, підпис.
  5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - ідентифікаційний номер.
  6. Копія наказу або протоколу про призначення - найменування посади.

Вимоги до документів

При перевірці комплекту документів крім перевірки достовірності наданої інформації, основна увага звертається на відповідність підпису останньому у паспорті, якість копій документів та правильність їх завірення. Завіряються всі сторінки копій, копії особистих документів (паспорту та коду) завіряються підписом власника, документів від організації - підписом керівника та печаткою.

Блокування та скасування сертифікатів КЕП

До закінчення терміну дії сертифікатів КЕП їх можна заблокувати на деякий час або ж скасувати.
Заблокувати КЕП можна трьома способами:
- по телефону (044) 206-72-31, необхідно назвати слово-пароль;
- в програмі Медок або веб-сервісі Сота;
- при подачі заявки на блокування в АЦСК (особисто).
Розблокування сертифікатів КЕП проводиться тільки по письмовій заявці особисто від керівника.
Скасування сертифікатів проводиться у випадках, коли сертифікати більше не будуть використовуватися, при втраті або компрометації секретних ключів. Скасувати сертифікати КЕП можна двома способами: у програмі, але лише за наявності секретних ключів відповідних сертифікатів КЕП, та при поданні письмової заявки особисто керівником.
Заявки на блокування та скасування сертифікатів КЕП АЦСК «Україна» можна створити в програмі Медок або веб-сервісі Сота.