ЕЦП


Про Кваліфікований електронний підпис

1624

Для підтвердження юридичної сили електронного документу, як і звичайного паперового, слугують підпис та печатка, але в електронній формі - кваліфікований електронний підпис(КЕП). КЕП необхідний кожній посадовій особі (керівник, бухгалтер, співробітник, ФОП), яка працює з електронною звітністю. Для різних організацій видаються окремі КЕП.

image-201

Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис складається з пари файлів: секретний ключ (.zs2) та сертифікат (.cer). Тому КЕП дуже часто називають ключами або сертифікатами. Секретні ключі зберігаються у підписувачів, а сертифікати - у відкритому доступі на сервері відповідного центру.
Електронний документ підписується секретним ключем (закритий ключ) за допомогою паролю і шифрується на сертифікат одержувача (відкритий ключ) для відправлення. Тільки одержувач зі своїм секретним ключем зможе відкрити та прочитати зашифрований документ. Цим гарантується цілісність та захист підписаного документа.

Центр сертифікації ключів

Сертифікати для КЕП видаються на основі поданого комплекту обов'язкових документів в акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК). Нажаль, ще не введено в дію постанову про уніфікацію КЕП, тож є різниця, в якому центрі отримувати сертифікати, адже виникає питання підтримки програмним засобом електронних ключів.
Ми надаємо послуги АЦСК «Україна», але наші програмні продукти (Медок, Сота) крім того підтримують роботу з КЕП інших сертифікаційних центрів.