M.E.Doc.Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Зручний модуль який спрощує формування та подання фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Основні переваги для суб’єктів господарювання

 • 1

  формують фінансову звітність за МСФЗ

 • 2

  підписують звіти ЕЦП

 • 3

  перевіряють створення звітів у програмі

 • 4

  експортують звіт у форматі .html і підписи в форматі .p7s.

 • 5

  (страхові компанії) обмінюються звітом з аудитором і актуарієм

 • 6

  працює на основі таксономії в єдиному електронному форматі іХBRL.

Можливості для аудиторів

 • приймають звіт від суб'єкта господарювання для аналізу

 • створюють аудиторський звіт на основі отриманого пакета

 • заповнюють дані і формують аудиторський висновок про звіт

 • берігають, підписують і відправляють звіт суб'єкту господарювання

Функції M.E.doc для підприємства

 • Зручне заповнення масштабних таблиць з великою кількістю граф

 • Автозаповнення звітів даними з попередніх періодів

 • Швидке підписання

 • Легка конвертація у iXBRL формат

 • Легка конвертація у iXBRL формат для подачі контролюючим органам або розміщення на сайті

 • Миттєве відправлення на перевірку аудитору безпосередньо з програми (за потреби)

 • Автоматична перевірка звітів — вбудовані контролі (валідація)

 • Можливість для КУА ведення звітності для ПІФів

 • Консолідація даних підзвітних установ у єдину звітність

Функції M.E.doc для аудитора та актуарія

 • Легка перевірка, підписання та відправка отриманої звітності

 • Створення актуарного звіту

 • Конвертація та підписання у iXBRL форматі

 • Створення звіту аудитора на основі отриманних данихт

 • Можливість надати доступ декільком співробітникам (для ключа печатки)

Вартість