M.E.DOC


Модуль «Корпорація»

458

Великі підприємства мають розгалужену структуру, що включає головну організацію та підзвітні установи (філії, відділення тощо).  Модуль Корпорація розроблено з урахуванням особливостей обміну документами всередині таких підприємств та вимог законодавства України щодо подачі звітності.

image-010

Для чого потрібна консолідація звітів?

При розгалуженій структурі окремі підрозділи та головна організація повинні звітувати у контролюючі органи, при чому окремі звіти головна організація повинна подавати за всі підзвітні установи - так звані консолідовані звіти, тобто об'єднані. Формування таких звітів реалізовано в модулі Корпорація: підзвітні установи заповнюють звіти, відправляють у головну організацію, де й проходить консолідація та подача загального електронного звіту у контролюючий орган.

Можливості модулю Корпорація

В модулі реалізовано автоматичний прийом електронних документів, збереження їх та створених на основі консолідованих звітів в єдиному електронному архіві. Всі вихідні документи при обміні підписуються електронним підписом, а кожна з установ в автоматичному режимі отримує квитанції про доставку та результати обробки. Консолідація звітів після їх отримання проходить швидко.

Модуль «Корпорація» вирішує весь спектр завдань створення, збору, консолідації, аналізу та обміну електронними документами між головним підприємством, підзвітними структурами та державними органами.

Які звіти консолідувати?

В модулі Корпорація можлива консолідація (об'єднання) будь-яких звітів за затвердженим бланком. Нижче приведений перелік електронних звітів, що необхідно подавати у консолідованому вигляді із головної організації при наявності підзвітних установ.

КодПеріод поданняНазва
S0100113кварталФ1. Баланс
S0100213кварталФ2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
S0100309кварталФ3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
S0104008кварталФ4. Звіт про власний капітал
КодПеріод поданняНазва
J0108102рікПодаткова декларація з податку на прибуток підприємств з додатками
J0100114кварталПодаткова декларація з податку на прибуток підприємств з додатками
J0200117місяцьПодаткова декларація з ПДВ з додатками
J0602005місяцьПодаткова декларація з плати за землю
J0601401кварталРозрахунок платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів
J0600502кварталФ.№2-ТП (водгосп) Звіт про використання води
J0800202місяцьПодаткова декларація з рентної плати (місячна)
J0835102місяцьДод.1 Розрахунок рентної плати за видобуту нафту або видобутий 
J0820201місяцьДод.2 Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини
J0820401місяцьДод.4 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України
J0821001місяцьДод.10 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами
J0821101місяцьДод.11 Розрахунок податкових зобов'язань з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
J0800103кварталПодаткова декларація з рентної плати з додатками
J0302002кварталПодаткова декларація екологічного податку
J0202504місяцьРозрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмілярства
КодПеріод поданняНазва
S0301010місяць1-ПВ. Звіт з праці (місячна)
S0600112місяць1-торг. Звіт про товарооборот
S0603205місяць1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту
S0301113квартал1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)
S1000212квартал2-інвестиції. Капітальні інвестиції (квартальна)
S2601001квартал1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна)
S3000107рікФінансовий план підприємства
КодПеріод поданняНазва
F2MD14місяцьФ №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
F129кварталФ №1 Баланс (бюджетний)
F4_3KD29кварталФ №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
F7KDS29кварталФ №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Переваги впровадження

Програма Медок максимально спрощує взаємодію головного підприємства з підзвітними установами, глобально автоматизуючи процес подачі, розгляду та обробки документів. Єдиний електронний архів, враховуючи подачу звітів в електронному вигляді, є зручнішим та економічно вигіднішим паперових аналогів. Гарантовані своєчасність подання документів, підвищення рівня контролю за процесом збору, прийому та аналізу електронних документів.