Короткий моніторинг змін затверджених наказом №503

,

Хочемо звернути увагу наших користувачів на те, що з 1 липня 2016 року у зв’язку із оприлюдненням набрав чинності  наказ  Міністерства  фінансів  України  від  25.05.2016  р.  №  503 "Про  затвердження  змін  до  деяких  нормативно-правових  актів  Міністерства  фінансів  України"    (далі  –  Наказ  503).

Наказом  503  внесено  зміни  до  низки  нормативних  документів,  що  стосуються  ПДВ,  а  саме  до:

Нововведення стосовно податкової  накладної

Порядок  1307  зазнав  змін  в  частині  виписки  зведених  накладних  на  операції,  визначені  п.  44  підрозділу  2  розділу  ХХ  Податкового  кодексу  (постачання,  передача,  розподіл  електричної  та/або  теплової  енергії,  постачання  вугілля  та/або  продуктів  його  збагачення  товарних  позицій  2701,  2702,  2703  00  00  00,  2704  00  згідно  з  УКТ  ЗЕД).  Нагадаємо, що зазначеним  пунктом  Податкового  кодексу  передбачено  окремий,  відмінний  від  загальних  правил,  порядок  складання  зведених  податкових  накладних  на  такі  операції:  На  відміну від  звичайних зведених  податкових  накладних,  які  складаються  на  загальну  суму  поставок,  зведені  накладні  на  поставку  енергії  та  вугілля  складаються  з  урахуванням  усієї  суми  отриманих  протягом  місяця  грошових  коштів.  Раніше  ця  особливість  не  була  врахована  у  Порядку  1307.  Тепер  же  Наказом  503  Порядок  1307  приведено  у  відповідність  із  Податковим  кодексом,    а  саме:  у  разі  якщо  операції,  визначені  п.  44  підрозділу  2  розділу  XX  Податкового  кодексу,  мають  безперервний  або  ритмічний  характер  постачання,  платники  податку:

  • покупцям  —  платникам  податку  —  можуть  складати  не  пізніше  останнього  дня  місяця,  в  якому  отримано  кошти,  зведені  податкові  накладні  на  кожного  платника  податку,  з  яким  постачання  мають  такий  характер,  з  урахуванням  усієї  суми  отриманих  коштів  протягом  такого  місяця;
  • покупцям  —  особам,  не  зареєстрованим  платниками  податку,  —  можуть  складати  не  пізніше  останнього  дня  місяця,  в  якому  отримано  кошти,  зведену  податкову  накладну  з  урахуванням  усієї  суми  отриманих  коштів  протягом  такого  місяця.  (див.  оновлений  пункт  19  Порядку  1307)

Зміни в декларації  з ПДВ

Що стосується  декларації  з ПДВ, варто звернути увагу на додатки, які  викладені  в  новій редакції:

  • додаток 2  «Довідка  про  суму  від'ємного  значення  звітного  (податкового)  періоду,  яка  зараховується  до  складу  податкового  кредиту  наступного  звітного  (податкового)  періоду  (Д2)»  Тепер  для  розшифрування  від’ємного  значення,  що  значиться  в  рядку  21  декларації  з  ПДВ,  потрібно  вказати  тільки  місяць  і  рік  його  виникнення,  а  також  суму;
  • додаток 3  «Розрахунок  суми  бюджетного  відшкодування  (Д3)»  -  його  доповнено  новою  таблицею  2,  в  якій  розшифруватимуться  суми  ПДВ,  фактично  сплачені  у  попередніх  і  звітному  періодах  постачальникам  товарів/послуг  або  до  Державного  бюджету  України;
  • додаток 5  Декларації  –  з  нього  виключено  рядки  "300000000000"  та  "500000000000"  таблиці  1  та  рядок  «усього  за  основною  ставкою  та  ставкою  7  %»  таблиці  2;
  • додаток 9  Декларації  –  примітку  "*"  викладено  в  такій  редакції:  "*  Дванадцять  попередніх  послідовних  звітних  (податкових)  періодів  сукупно.  Для  новоствореного  платника  -  звітний  податковий  період."  –  тож  відтепер  сільськогосподарські  товаровиробники  до  податкового  періоду,  за  який  проводиться  обрахунок    питомої  ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом  дванадцяти  послідовних  звітних  періодів,  включатимуть  дванадцять попередніх послідовних  звітних  (податкових)  періодів  сукупно, без урахування поточного звітного періоду,  як це і передбачено  ст.209 ПКУ  (див.  Повідомлення  на  офіційному  сайті  ДФСУ);
  • В  додатку 10 у  рядку 11.1  таблиці 2  слово  та  цифру  "таблиці  1"  замінено  словом  та  цифрою  "таблиці  2",  а  у рядку  11.1  таблиці  3  слово  та  цифру  "таблиці  1"  замінено  словом  та  цифрою  "таблиці 3".

Нові  форми Декларації  з  ПДВ  вперше  будуть  подаватись  за  серпень  2016  р.  у  вересні  2016  р.  (граничний  термін  подання  20  вересня  2016  року)  або  за  4  квартал  2016  року  (граничний  термін  подання  10  лютого  2017  року)  якщо  платник  ПДВ  звітує  поквартально. 

Новації, щодо порядку  реєстрації  платників  ПДВ

Згідно  наказу  503  змінено  передбачені  Положенням  1130  Реєстраційну  заяву  платника  ПДВ  (ф.  №  1-ПДВ)  та  Заяву  про  анулювання  платника  ПДВ  (ф.  №  3-ПДВ)  -  примітки  до  вказаних  заяв  доповнено  реченням  такого змісту: «Додаток  до  реєстраційної  заяви  до  контролюючого  органу  не  подається».

Нагадаємо,  що  Положенням  1130  передбачені  окремі  додатки  (без  номеру)  до  вказаних  заяв  з  переліками,  відповідно,  причин/критеріїв  реєстрації  (на  підставі  якого  заповнюється  рядок  5 Реєстраційної  заяви)  та  причин  анулювання  реєстрації  платника  ПДВ  (на  підставі  якого  заповнюється  рядок  3  Заяви  про  анулювання  платника  ПДВ). 

Відтепер,  згідно  внесених  змін,  такі  додатки,  що  містять  перелік  причин  реєстрації  платником  податку  на  додану  вартість  або  критерії,  за  якими  платник  відповідає  вимогам  розділу  V  Податкового  кодексу  України,  та  перелік  причин  анулювання  реєстрації  платника  податку  на  додану  вартість  не  потрібно  подавати  разом  із  вказаними  заявами  (ф.  №  1-ПДВ    чи  ф.  №  3-ПДВ).