M.E.Doc оновлено до версії 11.00.003

, ,

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Додано Довідник сільськогосподарських сортів та Довідник сільськогосподарських культур. Довідники підключені у формах:

NOISAN01     Сортовий аналіз

NOIROZ01     Реалізація озимі

NOIYRI01      Реалізація ярі

 1. Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 24.05.2018 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:

 1. Початок дії – з 01.06.2018 р.; подання – за потреби:

J1303101       Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1303201       Заява на право оптової торгівлі (додаток)

J1303301       Заява на виробництво (ліцензія)

J1403101       Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

J1403201       Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

J1403301       Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

J1403501       Рішення про недоліки

J1403601       Копія розпорядження

J1403701       Виписка з розпорядження

F1303101      Заява на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1303201      Заява на право оптової торгівлі (додаток)

F1303301      Заява на виробництво (ліцензія)

F1403101      Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія)

F1403201      Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток)

F1403301      Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія)

F1403501      Рішення про недоліки

F1403601      Копія розпорядження

F1403701      Виписка з розпорядження

Форми доступні у новому розділі Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

 1. Реалізовано можливість подання пакету документів:

J1303301       Заява на виробництво (ліцензія)

J1360102       Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

F1303301      Заява на виробництво (ліцензія)

F1360102      Документ довільного формату (для подання сканкопій документів)

де Заява на виробництво (ліцензія) (J1303301, F1303301) – головний документ пакету, Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102) – додаток.

 1. Початок дії – з 29.05.2018 р.; подання – за потреби:

J1312603       Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

F1312603      Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено

У цих формах за допомогою опції в Наступні дії – Додати вкладення можливо прикріпити додатки J1360102 (F1360102) Документ довільного формату.

Пенсійний фонд

Нова форма:

P0100293      Форма № 12-ЄСВ. Заява про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства)

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. Відкориговано алгоритм перенесення даних для графи 8 форми:

MFD00001     Додаток 1 до Методики

та граф 8, 13 форми:

MFD00002     Додаток 2 до Методики

реалізовано заповнення вручну для граф 4 та 7 у формі:

MFD00006    Додаток 6 до Методики

 1. Для форми:

S3000108      Фінансовий план підприємства

реалізовано:

 • перенесення даних із рядків графи 6 форми S3000108 попереднього періоду у графу 4 форми S3000108 звітного періоду;
 • перенесення даних після перерахунку з рядка Витрати на оплату праці графи 4 (Інформація до фінансового плану, рядок 1) у графу 5 рядок 1410 Таблиці 1, з виконанням контролю на рівність даних;
 • контроль на рівність значення графи 6 рядка 1410 Таблиці 1 та значення рядка Витрати на оплату праці графи 5 (Інформація до фінансового плану, рядок 1).
 1. У полі Тип звіту додано можливість обирати значення Прогнозний у формі:

MFD00001     Додаток 1 до Методи

Також реалізовано відображення типу звіту перед його назвою у таблиці Реєстру звітів.

 1. У графі 9 підключено довідник Статус підприємства та у графі 11 підключено довідник Перебувають у процедурі банкрутства, у графах реалізовано можливість вибору значення тільки із довідника для форми:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

 1. Змінено порядок відображення організацій (Таблиця 1 або Таблиця 2) в залежності від КОПФГ у формах:

SM100204     Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100803     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913     Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

SM100923     Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100942     Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

SM100963     Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972     Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

SM101103     Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202     Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Зміни:

N2210Z02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)

N2210S02      Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)

N2240Z02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)

N2240S02      Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Мережевий варіант роботи

Доопрацьовано механізм запуску клієнтського робочого місця. Якщо у користувача недостатньо прав для копіювання файлів, виконується запит на підвищення прав. Користувачу пропонується ввести логін та пароль облікового запису, що має необхідний рівень прав у операційній системі.

 Первинні документи

Реєстр первинних документів

Реалізовано отримання квитанції про відхилення реєстрації від’ємного Розрахунку коригування для контрагента-продавця.

 Облік ТТН

Реєстр товарно-транспортних накладних

Відкориговано друк заданої кількості екземплярів Товарно-транспортних накладних.

 Облік акцизного податку

Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн)

Реалізовано новий розділ Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн).

Розділ призначений для створення, відправлення у органи ДФС та отримання результатів розгляду наступних документів:

 • Заява на право оптової торгівлі (ліцензія) (J1303101, F1303101);
 • Заява на право оптової торгівлі (додаток) (J1303201, F1303201);
 • Заява на виробництво (ліцензія) (J1303301, F1303301);
 • Документ довільного формату (для подання сканкопій документів) (J1360102, F1360102).

Після розгляду Заяв щодо ліцензії від органів ДФС надходить рішення, що містить наступні документи (набір документів залежить від результатів розгляду та Заяви, що розглядалась):

 • Витяг з ліцензійного реєстру на право оптової торгівлі (ліцензія) (J1403101, F1403101);
 • Витяг з ліцензійного реєстру про наявність додатка до ліцензії на право оптової торгівлі (додаток) (J1403201, F1403201);
 • Витяг з ліцензійного реєстру на виробництво (ліцензія) (J1403301, F1403301);
 • Рішення про недоліки (J1403501, F1403501);
 • Копія розпорядження (J1403601, F1403601);
 • Виписка з розпорядження (J1403701, F1403701).

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

Згідно з наказом Міністерства фінансів України №771 від 14.09.2017р. «Про впровадження у промислову експлуатацію Єдиного веб порталу використання публічних коштів» реалізовано можливість експорту у форматі ДКСУ звітів попередніх періодів.

Експорт звітів попередніх періодів виконується з вікна відкритого документа.