M.E.Doc оновлено до версії 11.00.004

, ,

ФОРМИ

Державна казначейська служба

Новий звіт початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:

F2KD38           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV38         Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD138      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KD1S38      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z38      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB38         Зведена форма №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS38         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ38         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09019      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10019      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11019      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD16019      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD17019      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FKD18019      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FKD20019      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD21019      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FKD22S19      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD22Z19      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FKD24S31      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24Z31      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKD24S32      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD24Z32      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKD25S19      Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD25Z19      Додаток 25 (заг .ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FKD26019      Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD28019      Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FTER2208       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER2308       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER2408       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER2508       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER2608       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FTER2708       (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER2808       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER2908       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими

FTES2808       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES2908       (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FV4_3D19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D019      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR7DS19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D019      Зведена Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV4_329       Зведена Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV71S19       Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z19       Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4119      Зведена Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4219      Зведена Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4319      Зведена Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZVR7S19      Зведена Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z19       Зведена Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2KM38           Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KM38      Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM38      Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM38      Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KM138      Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KM1S38      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z38      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB38        Зведена форма №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS38        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ38        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM20019      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKM24S31      Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24Z31      Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FKM24S32      Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FKM24Z32      Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант №2)

FTER22M8      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

FTER23M8      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FTER24M8      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FTER25M8      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FTER27M8      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FTER28M8      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTER29M8      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FTES28M8      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FTES29M8      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FV4_3M19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M019     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M19     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M19     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M19     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FVR7MS19     Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ19      Для одержувачів бюджетних коштів. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM4_319      Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S19      Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z19      Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR4319      Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

FZMR7S19      Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z19      Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M019      Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4119      Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4219      Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FINB0004       Форма №1-дс Баланс

FINR0004      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Зміни:

FRES3241      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3242      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3243      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FRES3244      (для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

FZKZAG21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

FZKSPZ21       Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZFIN41          Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42          Інформація про фінансовий стан установи 2

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:

P2KD38           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P43KD138      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

P4_4KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

PKD09019      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD10019      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD16019      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD17019      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PKD18019      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

PKD20019      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PKD21019      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD22S19      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD22Z19      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

PKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

P7KDS38        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ38         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1Z38      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1S38      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PKD24S30      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD24Z30      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

PKD25S19      Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD25Z19      Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PINR0004      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINB0004      Форма №1-дс Баланс

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

F2KDMN38     Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41DEP38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

F41VAL38       Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (валюта)

F42VAL38       Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (валюта)

F4_3IM38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

F7KDZM38      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

FDMIN198      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (інші міністерства)

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й, 2-й, 3-й квартал:

K2KD38           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K4_1KD38      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD38      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD38      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K43KD138      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

K7KD1S38      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z38      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS38        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ38         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KKD16019      Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD17019      Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

KKD20019      Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD21019      Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KKD22S19      Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD22Z19      Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD23019      Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

KKD24S30      Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD24Z30      Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

KKD25S19      Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD25Z19      Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KKD27019      Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:

U2UKD38        Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD38     (УААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL38      (УААН) Ф №4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD38     (УААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL38      (УААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD38     (УААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD38     (УААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS38     (УААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ38      (УААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR021      Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

Зміни:

1.   N2000213     Додаток Б форма 4 - наука

U3_105           (УААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії - з 01.04.2018 р.; період подання - щоквартально:

FS2KD38       Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS41KD38     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS42KD38      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS43KD38     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS44KD38     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS7D1Z38     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FS7KDS38     Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ38      Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FSD24S30     Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24Z30     Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSDKRK02     Довідка про курсову різницю

FSFINB04     Форма №1-дс Баланс

FSFINR04     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FSFVK002     Фактичні видатки

FSKD1019     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FSKD1619     Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FSKD1719     Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FSKD1819      Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FSKD2019     Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FSKD2119     Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FSKD2319     Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSKD2719     Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSUFK005     Управлінська форма 3