Прибуток нерезидентів, які проводять діяльність на території України через постійне представництво

,

Пропонуємо вашій увазі матеріал, який, сподіваємось, буде корисним для нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво.

Отже, 29 липня 2016 року набрав чинності наказ МФУ від 13.06.2016 №544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» (далі – Наказ 544), відповідно втратив чинність наказ МФУ від 25 червня 2013 року №610, що визначав відповідні порядок і форми раніше.

Наказ 544 відобразив зміни, внесені до Податкового кодексу України Законом України  від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи».

Нагадаємо нашим читачам: положення, що стосуються нерезидентів та оподаткування отримуваного ними прибутку із джерелом походження в Україні, ви знайдете, зокрема, у наступних статтях Податкового кодексу України:

 • Ст.14.1.193 ПКУ – дає визначення терміну «постійне представництво», яке використовується у контексті оподаткування прибутку нерезидентів;
 • Ст. 133.2.2 ПКУ – визначає нерезидентів, що є платниками податку на прибуток в Україні;
 • Ст. 141.4.7 ПКУ -  визначає порядок розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які  провадять діяльність на території  України через постійне представництво;
 • П.38 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідні положення ПКУ – визначає специфіку розрахунку авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток за підсумками трьох кварталів 2016 року.

Наказом 544 затверджено:

 • Порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;
 • форму Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;
 • форму Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

Крім того, наказ містить форму додатків до нових форм звітності:

 • Відомості  про доходи (прибутки), звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України (Додаток ВД до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності та до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 05.1 ВД - 05.4 ВД Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7);
 • Додаток ПН  до рядка 14 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської  діяльності, та до рядка 13 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7
 • Додаток ВП до рядків 18-20, 22-24, 26-28 Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської  діяльності (Додаток ВП до Розрахунку 1)
 • Додаток ВП до рядків 17-19, 21-23, 25-27 Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (Додаток ВП до Розрахунку 2).

Відмітимо деякі особливості нових Порядку 544  та форм.

Порядок 544 на відміну від того,  що діяв раніше, не містить згадки про постійне представництво нерезидента, суми прибутків якого оподатковуються в загальному порядку, а розрахунок податкового зобов’язання здійснюється у податковій декларації з податку на прибуток.

Новий порядок стосується:

 • нерезидентів, які  провадять свою діяльність не лише в Україні, але й за її межами,  і при цьому не визначають окремо прибуток від своєї діяльності, що ведеться  через постійне представництво в Україні, - суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, такі нерезиденти визначають  шляхом заповнення Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на основі окремого балансу фінансово-господарської діяльності(далі - Розрахунок 1);
 • нерезидентів, які провадять  діяльність на території  України через постійне представництво,  якщо отриманий ними прибуток з джерелом його походження з України неможливо визначити шляхом прямого підрахування -  оподатковуваний в Україні прибуток такі нерезиденти  визначають як різницю між доходом та витратами, які (витрати) своєю чергою визначаються шляхом застосування коефіцієнта 0,7 до суми отриманого через постійне представництво доходу, для чого складають  Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7  (далі - Розрахунок 2).

Крім загальних правил заповнення Розрахунку 1 та Розрахунку 2,  Порядок 544 містить вказівки щодо заповнення Додатку ВД, який подають до контролюючого органу (разом з Розрахунками) нерезиденти, які відповідно до міжнародного договору України мають право на звільнення від оподаткування окремих видів доходів, отриманих через постійне представництво. У Додатку ВД,зокрема, вказується інформація про:

 • діяльність допоміжного або підготовчого характеру;
 • діяльність, здійснювану через агента з незалежним статусом;
 • будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність;
 • міжнародні перевезення.

Додаток ПН до Розрахунків заповнюється у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України. Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються  такі доходи.

Додаток ВП Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и),  подається платником податку у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних періодів у складі  звітного/звітного нового Розрахунку 1 чи Розрахунку 2 за звітний період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток. Збільшено кількість рядків для зазначення інформації про виправлені помилки та пов’язані з цим штрафи.

Зверніть увагу на особливості заповнення рядка 16 Розрахунків, у якому відображаються авансові внески з податку на прибуток постійних представництв.  У Розрахунках (1 чи 2) за три квартали 2016 року у цьому рядку слід відобразити   авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток, який потрібно буде сплатити до 31.12.2016. Якщо ж Розрахунок (1 чи 2)  уточнює показники розрахунків за звітні періоди 2013-2014 років,  в цьому рядку слід вказати авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток.